Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 801/17

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 801/17 wydał postanowienie z dnia 4.10.2014 r., w którym zezwolił wnioskodawcom Krzysztofowi i Zdzisławie Barbarze małżonkom Laskowskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.375 zł (dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) zasądzonych od wnioskodawców na rzecz Antoniego Wnorowskiego tytułem spłaty przez Sąd Rejonowy w Łomży postanowieniem z 30.06.2014r. w sprawie I Ns 986/12, który to depozyt ma być wydany Antoniemu Wnorowskiemu na jego wniosek bez żadnych warunków lub spadkobiercom Antoniego Wnorowskiego na ich wniosek po wykazaniu uprawnień.
Jeżeli uczestnik nie odbierze wskazanych przedmiotów w ciągu trzech lat od umieszczenia ogłoszenia - depozyt zostanie zlikwidowany.

Sędzia Sądu Rejonowego
Magdalena Walewska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-01-11 12:50
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-11 12:53:58

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960