Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 954/17

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie I Ns 954/17 zapadło postanowienie o zezwoleniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A w Konstancinie - Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 47,04 zł tytułem odszkodowania przypadającego nieżyjącej Helenie Suskiej c. Stanisława i Janiny zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego z dnia 10.08.2017 r. Nr GN-1.6821.21.2017 z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Heleny Suskiej o ile się zgłoszą i przedstawią poświadczony notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Sąd wzywa spadkobierców Heleny Suskiej, którym to kwota powyższa ma być wydana na ich wniosek bez żadnych warunków, do odbioru depozytu.


Sędzia Sądu Rejonowego
Małgorzata Jędrzejewska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-01-10 09:16
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-10 09:19:38
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-10 09:21:50

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960