Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1192/16

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 1192/16 zgodnie z postanowieniem dnia 22.12.2016r. Tomasz Plaga złożył do depozytu sądowego wymagalne świadczenia wynikające z zawartej między Tomaszem Plagą a Henrykiem Zach umowy dzierżawy gruntów, rolnych położonych w Kątach, gm. Mały Płock o pow. 6,4413 ha, w związku ze śmiercią Henryka Zach i niemożliwością ustalenia osób uprawnionych do odbioru wskazanej kwoty, dnia 29.12.20 lór.wpłynęła kwota 1932,39 zł dnia 16.11.2017r. wpłynęła kwota 1932,39 zł
Wobec powyższego niniejszym wzywa się wszystkich uprawnionych, w szczególności spadkobierców zmarłego Henryka Zacha, legitymujących się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-01-10 09:00
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-10 09:01:44
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-10 09:20:33

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960