Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych Sądu Okręgowego w Łomży,
które będą obowiązywały od dnia 01.01.2015 r.

Rachunek bieżący dochodów budżetowych: 81 1010 1049 0012 8322 3100 0000
Rachunek bieżący wydatków budżetowych:  31 1010 1049 0012 8322 3000 0000
Rachunek pomocniczy sum na zlecenie: 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000
Rachunek pomocniczy sum depozytowych PLN: 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004
Rachunek pomocniczy sum depozytowych USD: 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005
Rachunek pomocniczy sum depozytowych EUR: 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002
Rachunek pomocniczy sum depozytowych CHF: 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001
Rachunek pomocniczy sum depozytowych GBP:      32 1130 1017 0021 1001 6290 0003
Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej
53 1130 1059 0017 3382 5320 0009

           

          

           

   

  

   

   

  

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Małgorzata Malinowska dnia: 2014-12-23 14:06
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-12-23 14:16:55
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2015-12-18 11:38:26

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114