Aktualności

Sąd Okręgowy w Łomży

Sąd Okręgowy w Łomży
Utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.01.64.654). Właściwość miejscową ustalono następnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180 poz. 1508). Znajduje się w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i obejmuje obszar właściwości:
    • Sądu Rejonowego w Łomży,
    • Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem,
    • Sądu Rejonowego w Zambrowie,
    • Sądu Rejonowego w Grajewie.
Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-08 09:48
Upublicznienie: dnia: 2004-03-08 09:48:34
Ostatnia edycja: dnia: 2008-08-25 15:16:09

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114