Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 9/19

O G Ł O S Z E N I E

Wnioskodawca Powiat Zambrowski,
Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 9/19

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Powiatu Zambrowskiego postanowieniem z dnia 18 lutego 2019r. zezwolił Powiatowi Zambrowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.156 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 690/3 o pow. 0,0045 ha, przejętą na własność przez Powiat Zambrowski na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego nr GK.6833.3.16.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Antoniego Chrzanowskiego.

Wzywa się wszystkich uprawnionych do zgłoszenia się do Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o złożeniu do depozytu sądowego.

  

 

Przewodniczący Wydziału
Tomasz Makaruk

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Tomasz Makaruk dnia: 2019-02-19 09:47
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-02-19 09:50:53
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-02-19 09:52:36

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090