Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 964/17

Przed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 964/17 z wniosku Mariusza Węgrowskiego i Ewy Anny Węgrowskiej o zasiedzenie własności nieruchomości działek: nr 767 o pow. 0,4576 ha, nr 777 o pow. 0,7257 ha, nr 782 o pow. 0,1101 ha położonych w obrębie wsi Stare Kupiski gm. Łomża oraz działek nr 518 o pow. 0,8686 ha, nr 519 o pow. 0,1196 ha, nr 755 o pow. 1,2574 ha, nr 985 o pow. 1,8134 ha, nr 1032 o pow. 0,1310 ha położonych w obrębie wsi Jednaczewo gm. Łomża.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa własności do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zajdą ku temu przewidziane prawem przesłanki.

 
 
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Ewa Kłapeć-Kalinowska dnia: 2018-06-14 13:45
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-06-14 13:56:01
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-06-14 13:58:46

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960