Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 275/17

Ustanowiono kuratora w osobie Piotra Grądzkiego

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny

nieznanego z miejsca pobytu Sławomira Grądzkiego ostatnio zamieszkałego ul. Kazańska 20/53,18-400 Łomża w sprawie z wniosku Ewy Elżbiety Grądzkiej o podział majątku wspólnego Sygn. akt I Ns 275/17

Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-03-13 14:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-03-13 14:40:44
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-03-13 14:42:12

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960