Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 665/17

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie I Ns 665/17 zapadło postanowienie dotyczące złożenia uzupełniającego wykazu inwentarza przesłanego przez notariusza na podstawie art. 6363 § 3 kpc w zw. z art. 638 1 kpc po zmarłym 14 marca 2017r. Hubercie Mironie Osuch s. Tadeusza i Anny, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łomży - następującej treści :
„ W dniu 19 grudnia 2017 r. przed notariuszem Pawłem Bryndą prowadzącym kancelarię notarialną w Starej Iwicznej został złożony za numer aktu A-2315/17 uzupełniający wykaz inwentarza po spadkodawcy Hubercie Mironie Osuch - PESEL 76081701071, zmarłym dnia 14 marca 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Łomży przy ul. Hugona Kołłątaja nr 12 m. 20, będący uzupełnieniem wykazu inwentarza sporządzonego przed tym samym Notariuszem w dniu 24.08.2017r. w zakresie którego Sąd Rejonowy w Łomży w dniu 15.09.2017r. dokonał ogłoszenia. Ze złożonym uzupełniającym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-01-17 15:23
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-17 15:25:35
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-17 15:25:52

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960