Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 805/17

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie I Ns 805/17 zapadło postanowienie zezwalające wnioskodawcy Gminie Miejskiej w Łomży na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4768 zł (cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania przyznanego spadkobiercom Piotra Makowskiego s. Józefa i Bronisławy zmarłego 7.04.2015r. w Łomży oraz Genowefy Makowskiej z d. Grajko c. Franciszka i Stanisławy zmarłej 18.02.2013r. w Łomży, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Łomży z dnia 5.09.2017r. Nr WGN.6833.10.2016, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Piotra Makowskiego i Genowefy Makowskiej, o ile się zgłoszą wykażą swoje prawa wynikające z dziedziczenia.

Sąd Rejonowy w Łomży wzywa uprawnionych wierzycieli do odebrania depozytu sądowego w terminie 10 lat.

Sędzia Sądu Rejonowego
Jan Stanulewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-01-04 15:33
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-04 15:36:59
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-04 15:36:51

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960