Sąd Rejonowy w Grajewie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 310/17

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie I Ns 310/17 zapadło postanowienie o zleceniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażynie Sosnowskiej, Kancelaria Komornicza w Grajewie sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Władysławie Orzechowskim s. Adama i Ewy, zmarłym w dniu 23 listopada 1980 r. w Konopkach.
 
Pouczenie:
  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;
  3. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia

Elżbieta Natyna

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-12-14 12:02
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-12-14 12:05:51
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-12-14 12:09:39

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74