Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie INs 116/17

W Sądzie Rejonowym w Łomży Wydziale Cywilnym dnia 23 maja 2017r. w sprawie INs 116/17 zapadło postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Łomży na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) należnej Xiao Zhang z tytułu wpłaconego przez nią na mocy postanowienia Prokuratora Okręgowego w Łomży z dnia 3 marca 2015r. w sprawie V Ds 3/15 zabezpieczenia majątkowego, który to depozyt ma być wydawany Xiao Zhang na jej wniosek bez żadnych warunków.

Przewodniczący
Wydziału I Cywilnego
mgr Jan Stanulewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piotunek dnia: 2017-06-17 12:26
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-06-17 12:29:55
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-06-19 09:15:07

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960