Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie 1 Ns 258/17

Przed Sądem Rejonowym w Łomży toczy się postępowanie w sprawie 1 Ns 258/17 z wniosku Grzegorza Kossykowskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Wygoda, w gminie Łomża składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 119 o łącznej powierzchni 0,18 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego
Magdalena Walewska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-05-30 07:39
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-30 07:45:48
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-30 07:51:29

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960