Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1264/16

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w Łomży postanowieniem z dnia 3.03.2017 r. w sprawie I Ns 1264/16 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Łomżyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 277 zł tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. nr GN-1.683.3.42.2016 za wywłaszczoną nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym o nr ewidencyjnym 499/1 o pow. 0,0015 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Jankowo Młodzianowo, jednostce ewidencyjnej Nowogród, powiat Łomża przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na okres 10 lat, z tym zastrzeżeniem, że wypłata kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz uprawnionych właścicieli, po wykazaniu przez nich swych uprawnień;
Sąd wzywa uprawnionych właścicieli do odbioru w/w kwoty złożonej do depozytu sądowego.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Łukasz Wołkowicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-04-25 10:22
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-25 10:25:08

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960