Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1016/16

„Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w Łomży postanowieniem z dnia 30.11.2016 r. sygn. akt I Ns 1016/16 zezwolił wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Konstancinie - Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej w wysokości 5419 zl płatnej na rzecz uprawnionych, którzy wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości w postaci działki oznaczonej nr 478 o pow. 1,64 ha położonej we wsi Puchały, gm. Łomża;
Sąd wzywa uprawnionych, którzy wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości w postaci działki oznaczonej nr 478 o pow. 1,64 ha położonej we wsi Puchały, gm. Łomża do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia.”
 
Sędzia Sądu Rejonowego
Łukasz Wołkowicz
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-01-02 07:58
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-01-02 08:01:02
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-01-02 08:00:45

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960