Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw w I półroczu 2018 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2016 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2017 r.

I Wydział Cywilny

284

1243

1248

279

II Wydział Karny

328

1217

1166

379

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

103

382

360

125

V Wydział Ksiąg Wieczystych

128

2463

2441

150

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2018-07-20 13:22
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-20 13:24:55
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-23 07:38:26

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090