Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw w I półroczu 2018 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2016 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2017 r.

I Wydział Cywilny

1941

3811

3907 1878

II Wydział Karny

743

2689

2751 681

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

392

982

1008 366

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

98

183 199 82

V Wydział Gospodarczy

329 1068 1034 363

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

335 5355 5506 184

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

97 563 581 79

 

Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-20 12:23
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-20 12:43:03
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-20 12:42:50

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960