Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017

Zgodnie z § 11. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz.2316) Sąd Rejonowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017 

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017 

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 

MS-S11 sprawozdanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2017 

MS- S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017 

MS- S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych za I półrocze 2017 

MS- S20N sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej) za I półrocze 2017  

MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok I półrocze 2017 

MS-S 23Kom z czynności komornika za I półrocze 2017 

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze  2017 

MS-S1 00W limit i obsada za I półroczne 2017 

MS-S5 00W limit i obsada za I półrocze 2017  

MS-S11 00W limit i obsada za I półrocze  2017 

MS-S16 00W limit i obsada za I półrocze 2017 

MS-S19 00W limit i obsada za I półrocze 2017 

MS-S20 00W limit i obsada za I półrocze 2017 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-09-20 08:53
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-09-20 08:54:00
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-09-22 15:21:20

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114