Sąd Okręgowy w Łomży

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Wykaz list mediatorów organizacji pozarządowych i ośrodków mediacyjnych przekazanych na podstawie art 1832 § 3 kpc

Lista stałych mediatorów Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie

Lista mediatorów podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji na dzień 13.12.2018 r.

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r. tekst jednolity).

W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne, a informacje o stałych listach mediatorów przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 19:13
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 19:14:56
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-02-27 09:29:35

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114