Sąd Okręgowy w Łomży

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Lista stałych mediatorów organizacji społecznych i zawodowych zgodnie z art 1832 § 3 kpc

Lista stałych mediatorów krajowego sądu arbitrażowego w Warszawie

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r. tekst jednolity).

W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne, a informacje o stałych listach mediatorów przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego.

Załączniki

  1. Pobierz załącznik (2017-09-13 13:23)
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 19:13
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 19:14:56
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-09-13 13:23:19

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114