Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

  

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja          

  • IIK 34/16 oskarżony Arkadiusz B. i inni o czyn art. 258 §1 k.k., art. 65 §1 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 i § 3 k.k.s. w zb. z art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 §1 pkt. 2 i pkt. 5 k.k.s. w zw. z art. 6 2 k.k.s.
   /przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy/ 
   Termin  7 września 2017, godz. 10.00, sala nr 3

  • IIK 44/16 oskarżony Sławomir T. i in. o czyn z art. 258 § 3 k.k., art. 204 § 1 k.k. w zb. z art. 204 §2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 56 ust. 3  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
   /przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej/
    Termin 18 lipca 2017 roku, godz. 10.00, sala nr 3

  • IIK 55/16 oskarżeni Janusz Sz. i inni z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze w zw. z art. 12 k.k., art. 8 §1 k.k. w zw. z art. 176 pkt. 1 prawo geologiczne i górnicze w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne
   /wydobywanie kopalin bez wymaganego zezwolenia/ 
   Termin  5, 12, 19, 26 września 2017 roku, godz. 9.00 sala nr 3
   3, 10, 17, 24 i 31 października 2017 roku, godz. 9.00 sala nr 3.

  • IIK 59/16 oskarżony Kamil M i in. o czyn z art. 286 §1 k.k. w zb. z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 284§2 k.k. w zb. z art.286§1k.k., z art. 286 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k., z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1k.k.
   /oszustwo mienie znacznej wartości/
   Termin 22 sierpnia 2017 roku godz. 10.00, sala nr 3

  • IIK 21/17 oskarżony Andrzej O. i in.  o czyn z  art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 ustawy w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k.
   /obrót narkotykami/ 
   Termin 14 września 2017 roku, godz. 10.00, sala nr 3

   

Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny                                                                  

  • IIK 319/17 oskarżeni; Janusz P., Bartosz K., Janusz M., o czyn z art. 160 §1 k.k., art. 160§2 k.k., art. 156 §1pkt 2 k.k., 156§2 k.k.
   /wypadek na pływalni/ 
   Termin: 19 września 2017 roku, godz. 9.00, sala nr 4. 
   Termin: 22 września 2017 roku, godz. 9.00, sala nr 4.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-07-07 14:54:55

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114