Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

„Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym wyrokiem z 28 listopada 2018 roku, sygn. akt II K 123/18 uznał  oskarżoną E. G. za winną tego, że w okresie od bliżej nieustalonej daty w okolicach grudnia 2017 roku do dnia 5 lutego 2018 roku w miejscowości xxx, woj. podlaskie, znęcała się nad posiadanymi przez siebie zwierzętami, w postaci krów w ilości nie mniejszej niż 19 sztuk w ten sposób, że utrzymywała zwierzęta w niewłaściwych warunkach bytowania w tym w stanie rażącego zaniedbania, bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla tego gatunku, co doprowadziło do padnięcia 18 sztuk bydła w dniu 5 lutego 2018r., a jedna sztuka, z uwagi na stan agonalny, musiała zostać poddana ubojowi, przy czym w chwili popełnienia czynu miała w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i kierowania postępowaniem tj. popełnienia czynu z art. 35 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 31 § 2 kk i za to na mocy art. 35 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 31 § 2 kk i za powyższe wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, która została warunkowo zawieszona na okres próby lat dwóch lat. Wobec osoby oskarżonej orzeczono środek karny w postaci zakazu posiadania bydła na okres 2 lat oraz zasadzono od niej na cel związany z ochroną zwierząt kwotę 6000 złotych tytułem nawiązki.

Powyższe orzeczenie jest nieprawomocne.”

 

„Sąd Okręgowy w Łomży postanowieniem z 30 listopada 2018 r. Sygn. I Ns 133/18 po rozpoznaniu protestu w trybie wyborczym postanowił stwierdził nieważność wyboru radnego do Rady Miejskiej w Czyżewie w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 w Czyżewie oraz wygaśnięcie mandatu radnego wybranego na skutek wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r.  z tego okręgu wyborczego. Ponadto postanowił o  przeprowadzeniu  ponownie czynności wyborczych do Rady Miasta w Czyżewie przez Komisję Wyborczą ds. Ustalenia Wyników  Głosowania  w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 w Czyżewie poczynając od ponownego przeliczenia głosów przy uwzględnieniu jako głosów ważnych również dwóch głosów zakwalifikowanych jako nieważne w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czyżewie.

Powyższe orzeczenie jest nieprawomocne.”

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Krzysztof Adamiak dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-12-04 14:40:50

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114