Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja       

 • II K  29/18 oskarżony Arkadiusz J.  z art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1kk, art. 284§2 kk, art. 270§1k.k.
  /przywłaszczenie mienia wielkiej wartości/
  Termin:  22/10/2019 r. godz. 9.00, s. 4.

 • II K  61/18 oskarżony Adam W.  i inni z  art. 53 ust.1 i 2,  56 ust. 1 i 3, 63 ust.3, 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;                                                                                                       
  /przestępstwa narkotykowe/
  Termin:  24/09/2019 roku godz. 10.00  s.4
   
 • II K  66/18 oskarżony Krzysztof H. i in. z  art. 258§1kk, art. 65§1 i 3 kks w zb. z art. 54§1 i 2 kks w zb. z art. 91§1 i 4 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt.2 k.k.s. w zw. z art. 6§2k.k.s.
  /przestępstwa w grupie przestępczej/                                                                                               
  Termin:  27/09/2019 roku  godz. 13.00  s. 3

 • II K  39/18 oskarżeni  Karol L. z art. 284 §2 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk; i  Janusz L. z  art. 284§2kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 12 kk        
  /przywłaszczenie/                                                                                                                         
  Termin:  08/10/2019 roku   godz. 9.00  s. 3 
 • IIK 21/19 oskarżony Paweł L. z art. 284 §2 k.k., art. 294 § 1 k.k. ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r, nr 24 poz. 189 ze zm.) w zw. z art. 65§1kk i w zw. z art. 12 kk, art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk i art. 191§2kk w zw. z art. 65§1kk                                                                                            
  /przywłaszczenie mienia znacznej wartości/                                                                                                                          
  Termin:  03/10/2019 roku  godz. 9.00  s. 4
   
 • IIK 28/17 oskarżony Andrzej O. z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 ustawy w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
  /przestępstwa narkotykowe/                                                                                                                         
  Termin:  10/10/2019 roku  godz. 12.00  s. 4

 •  II K  68/18 oskarżony Mariusz W. z art. 284§2 k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  /przywłaszczenie mienia wielkiej wartości/                                                                                                                         
  Termin:  25/10/2019 roku  godz. 9.00   s. 4

 •  IIK 51/17 oskarżony Ryszard K. i in. z art. 258§3kk, art. 272 kk w zw. z art. 65§1kk, art. 286§1 kk w zb. z art. 298§1kk w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 11§2kk, i in.
  /przestępstwa w zorganizowanej grupie/
  Termin: 21/10/2019 roku  godz. 9:00   s.3


Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny 

 • IIK 252/19 oskarżony Andrzej R. z art. 35 ust.2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122)
  Termin:  24/09/2019 roku godz. 11:00   s.5

 •  IIK 267/19 oskarżoni Barbara R. i inni z art. 228 k.k., art. 231 k.k. i inne,                                    
  /przesteptwa urzędnicze i inne/
  Terminy:  27.09, 25.10, 30.10, 6.11, 8.11, 13.11, 15.11, 20.11, 22.11, 27.11, 29.11, i 04.12.2019 roku, godz. 9:00   s.5

 •  IIK 211/19 oskarżeni: Michał T., Marek S. z art. 183§1 k.k. w zw. z art. 183§5 k.k., art. 286§1 k.k.
  /składowanie odpadów/
  Termin:  07/10/2019 roku, godz. 9.00   s.5
  Termin:  09/10/2019 roku, godz. 9.00   s.5Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-09-20 11:31:12

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114