Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja   

 • IIK 34/16 oskarżony Arkadiusz B. i inni o czyn art. 258 §1 k.k., art. 65 §1 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 i § 3 k.k.s. w zb. z art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 §1 pkt. 2 i pkt. 5 k.k.s. w zw. z art. 6 2 k.k.s.
  /przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy/
  Termin  23 maja 2017, godz. 10.00, sala nr 3
 • IIK 44/16 oskarżony Sławomir T. i in. o czyn z art. 258 § 3 k.k., art. 204 § 1 k.k. w zb. z art. 204 §2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 56 ust. 3  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  /przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej/
  Termin 19 czerwca 2017 roku, godz. 11.00, sala nr 3
 • IIK 55/16 oskarżeni Janusz Sz. i inni z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze w zw. z art. 12 k.k., art. 8 §1 k.k. w zw. z art. 176 pkt. 1 prawo geologiczne i górnicze w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne
  /wydobywanie kopalin bez wymaganego zezwolenia/
  Termin 25 maja 2017 roku, godz. 12.00, sala nr 4 dot. planowania i organizacji rozprawy głównej
 • IK 59/16 oskarżony Kamil M i in. o czyn z art. 286 §1 k.k. w zb. z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 284§2 k.k. w zb. z art.286§1k.k., z art. 286 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k., z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1k.k.
  /oszustwo mienie znacznej wartości/
  Termin 23 maja 2017 roku godz. 14.00, sala nr 3
 • IIK  62/16  oskarżony Dariusz K. o czyn z art.  253 §1 ustawy z dnia 6.06.1997r kodeks karny w brzmieniu obowiązującym do dnia 7.06.2010 r (powoływanej dalej jako kk) w zb. z art. 203 k.k. w zb. z art. 204 §1 k.k. w zb. z art. 204 §4 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. i z art. 253§1 ustawy z dnia 6.06.1997r Kodeks karny w brzmieniu obowiązującym do dnia 7.06.2010 r (powoływanej dalej jako k.k.) w zb. z art. 203 k.k. w zb. z art. 204§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 4§1k.k.
  Termin  22 czerwca 2017 roku godz. 10.00 sala nr 3
 • IIK 9/17 oskarżony Roch T. o czyn z art. 119§1 k.k. w zw. z art. 158§1 k.k.
  /p-stwo przeciwko przynależności rasowej/
  Termin 13 czerwca 2017 roku, godz.9.30, sala 3

 

Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny

 • IIK 725/15 oskarżona Hanna Elżbieta Ch. o czyn z 211 k.k.    
  / wbrew woli osoby powołanej do opieki uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15/
  Termin 14 czerwca 2017 roku, godz. 9.00 sala 1 

Sąd Rejonowy w Zambrowie

II Wydział Karny

 • IIW 139/17 obwiniona Iwona P. Ł. o czyn art. 65§1 k.w., art. 66§1 k.w.
  /prowokacja redaktora- a a wprowadzenie w błąd policji//
  Termin  9 czerwca 2017, godz. 10.00, sala nr 3
 • IIK 84/17 oskarżeni: Tomasz P. Ż., Olgierd M. P. o czyn art. 160§3 k.k., art. 160§2 k.k.
  /zgon pacjenta błąd w sztuce lekarskiej/
  Termin 30 maja 2017, godz. 9.00, sala nr 3
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-05-23 09:52:35

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114