Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja          

 • II K 30/13 oskarżeni: Bogdan B. i inni, o czyn z art. 258 §1 k.k. i inne
  /przestępstwa paliwowe popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej/
  Termin: 15 marca 2018 roku, godz. 9.30 sala 3
 • II K 55/16 oskarżeni Janusz Sz. i inni; z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze w zw. z art. 12 k.k., art. 8 §1 k.k. w zw. z art. 176 pkt. 1 prawo geologiczne i górnicze w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne
  /wydobywanie kopalin bez wymaganego zezwolenia/
  Termin 23 marca 2018 roku, godz. 9.00 sala nr 3;
  Termin 30 marca 2018 roku, godz. 9.00 sala nr 3;
 • II K 45/17 oskarżony: Henryk S. o czyn z art. 148 §2 pkt.1 k.k. i art. 207§1k.k. w zw. z art. 64§1k.k.
  Ogłoszenie wyroku 6 marca 2018 roku, godz. 11.00, sala nr 3
 • II K 55/17 oskarżeni: Przemysław W. i Paweł W. o czyn art. 197§ 3 pkt. 1 k.k.
  /czyn lubieżny/
  Termin: 8 i 9 marca 2018 roku, godz.9.00, sala nr 3,
 • II K 1/18 oskarżony: Emil K. o czyn art. 18§3 k.k. w zw. z art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  Termin 2 marca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 4.
 • II K 51/17 oskarżony: Ryszard K. i in. o czyn art. 258§3k.k., art. 272 k.k. w zw. z art. 65§1k.k., art. 286§1 k.k. w zb. z art. 298§1k.k. w zw. z art. 65§1k.k. w zw. z art. 11§2k.k., art. 13§1k.k. w zw. z art. 300§2k.k. w zb. z art. 270§1k.k. w zw. z art. 65§1k.k. w zw. z art. 11§2k.k., art. 270§1k.k. w zw. z art. 65§1k.k. i art. 238 k.k. w zb. z art. 233§1k.k.
  /przestępstwa w zorganizowanej grupie/
  Termin : 12 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • II K 52/17 oskarżeni: Krzysztof L. i in. o czyn z art. 258§3k.k., art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017.783 j.t.) w zw. z art. 64§1k.k. w zw. z art. 65§1k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 59 ust. 1 u.p.n. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 65§1k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 58 ust. 1 u.p.n. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 57 ust. 1 u.p.n.. w zw. z art. 64§1k.k., 62 ust. 2 u.p.n. w zw. z art. 64§1 k.k./przestępstwa narkotykowe w zorganizowanej grupie przestępczej/
  Termin: 20 marca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3
  Termin: 27 marca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • II K 57/17 oskarżeni: Arkadiusz S. i in. o czyn z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 w/w ustawy z zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64§1k.k.
  /przestępstwa narkotykowe/
  Termin: 15 marca 2018 roku, godz.9.00, sala nr 4
  Termin: 22 marca 2018 roku, godz.9.00, sala nr 4
  Termin: 16 kwietnia 2018 roku, godz.11.00, sala nr 4
 • II K 58/17 oskarżony: Łukasz D. o czyn z art. 197§3 pkt.2 k.k. i art. 190§1 k.k.
  /czyn nierządny/
  Termin: 6 marca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3  
 • II K 4/18 oskarżeni: Kamil M. i in. art. 286§1 k.k. w zb. z art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 284§2 k.k. w zb. z art.286§1k.k., z art. 286§2k.k. w zw. z art. 294§1k.k., z art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  /oszustwa/
  Termin: 26 marca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • II K 5/18 oskarżony: Krzysztof K. o czyn z art. 258§ 1 k.k., art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. , w zw z art. 64§1 k.k. , art. 270§ 1 k.k.
  /przestępstwa narkotykowe w zorganizowanej grupie/
  Termin: 16 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 4
 • II K 8/18 oskarżony: Sebastian K. o czyn z art. 156§3 k.k.
  /pobicie ze skutkiem śmiertelnym/
  Termin: 19 marca 2018 roku, godz.9.00, sala nr 3
 • II K 10/18 oskarżony; Karol K. o czyn art. 280§2 k.k. w zb. z art. 157§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., art. 190§1k.k.
  /Napad rabunkowy z niebezpiecznym narzędziem/
  Termin: 10 kwietnia 2018 roku, godz.9.00, sala nr 3


Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny                                                                  

 • II K 319/17 oskarżeni; Janusz P., Bartosz K., K., Janusz M., o czyn z art. 160 §1 k.k., art. 160§2 k.k., art. 156 §1pkt 2 k.k., 156§2 k.k.
  /wypadek na pływalni, sprawa odroczona bezterminowo, oczekiwanie na opinie biegłego/
 • II K 872/17 oskarżona: Urszula W. o czyn z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 250§ 2 k.k.
  /naruszenie swobody głosowania/
  Termin 17 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 2


Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-02-28 10:57:27

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114