Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja         

 • II K 55/16 oskarżeni Janusz Sz. i inni; z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze w zw. z art. 12 k.k., art. 8 §1 k.k. w zw. z art. 176 pkt. 1 prawo geologiczne i górnicze w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne
  /wydobywanie kopalin bez wymaganego zezwolenia/
  Termin    17 lipca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3;
 • II K 4/18 oskarżeni: Kamil M. i in. art. 286§1 k.k. w zb. z art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 284§2 k.k. w zb. z art.286§1k.k., z art. 286§2k.k. w zw. z art. 294§1k.k., z art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  /oszustwa/
  Termin: 31 lipca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • II K 5/18 oskarżony: Krzysztof K. o czyn z art. 258§ 1 k.k., art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. , w zw z art. 64§1 k.k. , art. 270§ 1 k.k.
  /przestępstwa narkotykowe w zorganizowanej grupie/
  Termin:  3 lipca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 4
 • IIK 56/17 Piotr D. i in., oskarżony o czyn z art. art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz art. 286§1 k.k. w zb. z art. 282 kk w zw. z art. 12 k.k.    
  /oszustwa/                                                                                                                    
  Termin: 28 czerwca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 

 • IIK 14/18 oskarżony Paweł B. i in. o czyn z art.    art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r prawo własności przemysłowej w zb. z art. 65§1k.k., art. 286§1k.k. w zb. z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000r własności przemysłowej i in. /podrabianie znaków towarowych/
  Termin: 7 sierpnia 2018 roku, godz.9.00, sala nr 3,

 

 • IIK 26/18 oskarżony Krystian B. i inni, z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk
  Termin: 6 lipca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 4.

 

 • IIK 29/18 oskarżony Arkadiusz J., o czyn z art. art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1kk, art. 284§2 kk, art. 270§1kk
  Termin 24 lipca 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 4, w trybie art. 335 kpk

 

 • IIK 31/18 oskarżony Damian R., o czyn z art. art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1kk
  Termin: 31 lipca 2018 roku, godz. 9.30, sala nr 4, w trybie art. 335 kpk

 


Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny                                                                  

 • IIK 319/17 oskarżeni; Janusz P., Bartosz K., K., Janusz M., o czyn z art. 160 §1 k.k., art. 160§2 k.k., art. 156 §1pkt 2 k.k., 156§2 k.k.
  /wypadek na pływalni, sprawa odroczona bezterminowo, oczekiwanie na opinie biegłego/
 • IIK 872/17 oskarżona: Urszula W. o czyn z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 250§ 2 k.k.
  /naruszenie swobody głosowania/
  Termin; 12 lipca 2018 roku, godz. 9.30, sala nr 2Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-06-21 11:54:07

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114