Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja       

 • II K 41/18 oskarżony Adam Marek S. z art. 156 §1pkt.2 k.k. 
  /pobicie ze skutkiem śmiertelnym/
  Termin:  12.04.2019, godz. 14.00. s. 3             
                                                                                                                            
 • II K  29/18 oskarżony Arkadiusz J.  z art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1kk, art. 284§2 kk, art. 270§1k.k.
  /przywłaszczenie mienia wielkiej wartości/
  Termin:  16.04.2019, godz. 9.00  s. 4
   
 • II K  33/18 oskarżony Łukasz S. z art. 294§2 kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art. 12 kk , art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk w zb. z art. 297§1kk
  /oszustwo/
  Termin:  18.04.2019, godz. 9.00  s. 3
   
 • II K  61/18 oskarżony Adam W.  i inni z  art. 53 ust.1 i 2,  56 ust. 1 i 3, 63 ust.3, 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
  /przestępstwa narkotykowe/
  Termin:  18.04.2019, godz. 10.00  s. 4

 • II K  66/18 oskarżony Krzysztof H. i in. z  art. 258§1kk, art. 65§1 i 3 kks w zb. z art. 54§1 i 2 kks w zb. z art. 91§1 i 4 k.k.s. w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt.2 k.k.s. w zw. z art. 6§2k.k.s.                                                                                                   
  /przestępstwa w grupie przestępczej/
  Termin:  18.04.2019, godz. 10.00  s. 3
   
 • II K  66/18 oskarżony Rafał R. z  art. z art.13§1 k.k. w zw. z art. 148§1 k.k.
  /usiłowanie zabójstwa/
  Termin:  19.04.2019, godz. 9.00  s. 3
   
 • II K  56/17 oskarżeni Piotr D. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i oskarżony Hubert Michał R.z art. 286§1k.k. w zb. z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  /oszustwo/
  Termin:  23.04.2019, godz. 11.00  s. 3
   
 • II K  39/18 oskarżeni  Karol L. z art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 12 kk; i  Janusz L. z  art. 284§2kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 12 kk
  /przywłaszczenie/
  Termin:  25.04.2019, godz. 8.00  s. 4 
 • IIK 62/18 oskarżony Rafał S. z art. 258§1kk, art. 43 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r, nr 24 poz. 189 ze zm.) w zw. z art. 65§1kk i w zw. z art. 12 kk, art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk i art. 191§2kk w zw. z art. 65§1kk
  /przestępstwa narkotykowe/
  Termin:  25.04.2019, godz. 9.00  s. 3
  Termin:  26.04.2019, godz. 9.00  s. 3

 • IIK 28/17 oskarżony Andrzej O. z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 ustawy w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
  /przestępstwa narkotykowe/
  Termin:  07.05.2019, godz. 9.00  s. 3

 • IIK 28/17 oskarżony Islam A. z art. 13§1k.k. w zw. z art. 148§1k.k. w zb. z art. 156§1 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. oraz o czyn z art. 157§1k.k.
  /usiłowanie zabójstwa/
  Termin:  09.05.2019, godz. 9.00  s. 3

 • II K  68/18 oskarżony Mariusz W. z art. 284§2 k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  /przywłaszczenie mienia wielkiej wartości/
 • Termin:  10.05.2019, godz. 12.00  s. 4

 •  IIK 8/19 oskarżony oskarżony Przemysław Cz. z art. 119 §1k.k. 
  /dyskryminacja z powodu przynależności narodowej/
  Termin:  16.05.2019, godz. 9.00  s. 3
 •  IIK 52/17 oskarżony Krzysztof L, Michał S. i inni z art. 258§1k.k., art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk, art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk; oskarżony Maciej S. z art. 258§1kk, art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk, art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk; oskarżona Weronika T. z art.  258§1kk, art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk, art. 58 ust. 1 u.p.n., art. 62 ust. 1 u.p.n. i art. 63 ust. 1 u.p.n.; oskarżony Bartłomiej Konrad M. z art. 258§1 kk, art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 62 ust. 1 u.p.n. i art. 63 ust. 1 u.p.n.; oskarżony Rafał B. z art. 258§1 kk, art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 59 ust. 1 u.p.n., art. 62 ust. 1 u.p.n. i art. 63 ust. 1 u.p.n.; oskarżony Tomasz K. z art. 258§1 kk, art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 57 ust. 1 u.p.m.; oskarżony Krzysztof L. z art. 258§3kk, art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64§1kk w zw. z art. 65§1kk w zw. z  art. 12 kk, art. 59 ust. 1 u.p.n. w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk, art. 58 ust. 1 u.p.n. w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 57 ust. 1 u.p.n.. w zw. z art. 64§1kk, 62 ust. 2 u.p.n. w zw. z art. 64§1 kk; oskarżona Alicja L. z art. 258§1kk, art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12 kk, art. 62 ust. 2 u.p.n.
  /przestępstwa narkotykowe/
  Termin:  21.05.2019, godz. 10.00  s. 3


Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-04-17 14:32:31

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114