Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

  

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja          

 • IIK 30/13 oskarżeni: Bogdan B. i inni, o czyn z art. 258 §1 k.k. i inne
  /przestępstwa paliwowe popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej/
  Termin  14 grudnia 2017 roku, godz. 9.00 sala 3
                28 grudnia  2017 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 44/16 oskarżony Sławomir T. i in. o czyn z art. 258 § 3 k.k., art. 204 § 1 k.k. w zb. z art. 204 §2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 56 ust. 3  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 
  /przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej/
  Termin 7 grudnia 2017 roku, godz. 13.30, sala nr 3 ogłoszenie wyroku
 • IIK 55/16 oskarżeni Janusz Sz. i inni z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze w zw. z art. 12 k.k., art. 8 §1 k.k. w zw. z art. 176 pkt. 1 prawo geologiczne i górnicze w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne
  /wydobywanie kopalin bez wymaganego zezwolenia/
  Termin  12 i 19 grudnia  2017 roku, godz. 9.00 sala nr 3;
 • IIK 21/17 oskarżony Andrzej O. i in.  o czyn z  art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 56 ust. 3 ustawy w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k.
  /przestępstwa narkotykowe/
  Termin 7 grudnia 2017 roku, godz. 10.30, sala nr 3 publikacja wyroku
 • II K 41/17 oskarżony Krystian P. o czyn z art.  310§1 i 2 k.k. w zb. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 310 §3k.k.
  /podrabianie pieniędzy/
  Termin  21 grudnia 2017 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 44/17 oskarżony Dariusz P. o czyn z art. 148§1k.k., art. 157§1 k.k. oraz art. 263§2k.k.
  /zabójstwo/
  Termin  12 stycznia 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3
                16 stycznia 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3
                19 stycznia 2018 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • II K  48/17   oskarżony Andrzej G. o czyn z art. 258§1 k.k. i art. 204§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1k.k.
  /udział w grupie przestępczej/
  Termin 29 grudnia 2017 roku, godz. 10.00, sala nr 4
  wniosek o wydanie wyroku skazujacego w trybie art. 335§1 k.p.k.
 • IIK 40/17 oskarżeni: Piotr K. i in. o czyn z art. 189§3 k.k. w zw. z art. 189§1k.k. w zb. z art. 197§3 pkt. 1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., art. 160§1k.k. i 224§2k.k. w zw. z art. 231 b §1k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.
  /czyn nierządny/
  Termin  7 grudnia 2017 roku, godz. 9.00, sala nr 3.

  

Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny                                                                  

 • IIK 319/17 oskarżeni; Janusz P., Bartosz K., Janusz M., o czyn z art. 160 §1 k.k., art. 160§2 k.k., art. 156 §1pkt 2 k.k., 156§2 k.k.
  /wypadek na pływalni/
  Sprawa odroczona bezterminowo, powołanie biegłych z A.M. w B-stoku/ 
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-12-07 10:40:52

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114