Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Konta bankowe

DOCHODY BUDŻETOWE

I Wydział Cywilny

nr 63 1010  0055 1033 0050 0200 0001 - wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
I wydział Cywilny - opłaty wniosków, grzywny cywilne,  koszty sądowe w sprawach cywilnych,

II Wydział Karny

nr 36 1010 0055 1033 0050 0200 0002 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
II Wydział Karny - grzywny karne, opłaty i koszty sądowe w sprawach karnych,

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

nr  09 1010 0055 1033 0050 0200 0003 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
III Wydział Rodzinny i Nieletnich – opłaty, koszty sądowe w sprawach rodzinnych

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

nr 79 1010 0055 1033 0050 0200 0004 – opłaty sądowe dotyczące spraw wieczystoksięgowych

Oddział Administracyjno - Finansowy

nr 35 1010 0055 1033 0050 0200 0020 – zwrot zaliczek komorniczych

 

SUMY DEPOZYTOWE

Wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem  należy uiszczać na rachunki nr:

Wpłaty w PLN 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004

Wpłaty w USD 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005

Wpłaty w EUR 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002

Wpłaty w CHF 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001

Wpłaty w GBP 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003

 

SUMY NA ZLECENIE

Wpłaty z tytułu zaliczek wpłacanych przez strony w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego, należy uiszczać na rachunek

nr 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000

 

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Wpłaty nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Grajewie, należy uiszczać na rachunek:

nr  53 1130 1059 0017 3382 5320 0009

 

Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-23 10:41
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-23 10:41:19
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-04 14:57:05

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232